Föreställningsbilder

Sent omsider har jag laddat upp några föreställningsbilder från Butterfly. Se mer här.

/170829butterfly9223.jpg

Jag som Suzuki och Mariann Fjeld-Solberg som Cio-Cio-San. Foto: Malin Arnesson

4 dec 2017